Bestyrelsesformand
Ilse Corneliussen
Præsentation
 
 
 
Mobil: 51 27 82 50
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Pia Mathiassen
Præsentation

 
Mobil: 29 41 26 68

Se hele beskrivelsen
Kasserer
Vivien Erthmann
Præsentation
 
 
 
Mobil: 24 45 29 69
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Jørn Christensen
Præsentation
 
Medlem af stævneudvalget
 
 
Mobil: 60 22 58 81
Se hele beskrivelsen
Stævneudvalgsformand
Lisbeth Bloch Petersen
Præsentation
 
 
 
Mobil: 22 37 16 78
Se hele beskrivelsen
Aktivitetsudvalgsformand
Hanne Jokumsen
Præsentation
 
 
 
Mobil: 29 47 84 91
Se hele beskrivelsen
Krybbeudvalgsformand
Ursula Tesch
Præsentation
 
 
Krybbeudvalgsformand
 
Mobil telefon 22 67 06 04 
Se hele beskrivelsen
Hjemmeside redaktør
Jan Viegand
Præsentation
 
Bestyrelsesmedlem
 
Tlf. nr. 20 85 80 94
 
Mail:  jv@janviegand.dk
 
Se hele beskrivelsen
Staldudvalgsformand
Meta Frerksen
Præsentation
 
Suppleant til forretningsudvalget 
 
 
Mobil: 21479704
Se hele beskrivelsen