GENERALFORSAMLING PÅ HUR ONSDAG DEN 19. MARTS 2018 KL. 19.00 PÅ

Ll. KARLSMINDEVEJ 76, 3390 HUNDESTED

REFERAT

Tilstede: 11 stemmeberettiget og 3 ikke-stemmeberettiget

Referent: Pia Mathiassen

1. Valg af dirigent. Ilse blev valgt.

2. Valg af to stemmetællere. Aya og Amalie blev valgt.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formand Ilse Corneliussen bød velkommen, og informeret om at generalforsamlingen er varslet rettidigt

Formandens beretning

Vi har haft et år i HUR, hvor pengene har siddet lidt løsere end de plejer. Det betyder at vi har indkøbt det nødvendige og lavet nogle forbedringer. Desværre vokser træerne ikke ind i himlen, så vi kommer til at være lidt mere forsigtige i dette regnskabsår.

Det skyldes vores tilskudsberegning og en ekstraregning på el på ca. 20.000 kr., som formentlig skyldes at vi deler måler med Rugbyklubben. Vi har derfor igangsat en opdeling af vores el og vand forbrug, så klubberne får hver deres afregning.

Vi fik gennemført renoveringen af dommertårnet på springbanen, så det lige akkurat var klar til stævnesæsonen. Resten af doneringen på 35.000 kr. fra Brydeklubben Ursus blev brugt til et nyt dressurhegn, som stævneudvalg og hjælpere er rigtig glade for. Det er meget lettere at sætte op end det gamle hegn.

Vi har løbende været i dialog med Rugbyklubben, da vi har udfordringer med vores naboskab. Det har været med forskellige ting som stævneplanlægning, afholdelse af fester, parkering og andet. Vi har også glæde af hinanden ved at låne hinandens faciliteter ved behov.

Lejekontrakten med Naturstyrelsen om leje af skovfolden er forlænget i 5 år.

Ved slutningen af sidste vinter lykkedes det os at få en fast aftale med Kommunen om saltning af en del af springbanen, så vi har mulighed for at ride trods frostvejr. Det kan dog stadig give udfordringer med det meget våde vejr og frost. Vi gør vores bedste for at holde en bane brugbar.

Efter nogen startvanskeligheder lykkedes det os at få etableret en frostsikker vandhane på folden i forbindelse med den frostsikrede vandkop. Det betød at vi kunne nedlægge vandslangen op til folden, som ofte blev utæt på grund af den megen trafik på området. Det blev noget dyrere end forventet, men giver stor lettelse i hverdagen.

Vi har også skiftet el radiatorer i klublokalet ud med 4 nye olieradiatorer, så sikkerheden er i top.

Der er kommet godt styr på restancerne. Det kniber lidt med at huske at give besked, hvis man ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab ved årsskiftet, men det får vi også på plads hen ad vejen.

Da Kommunen bevilgede en ny staldbygning i 2019, nedsatte vi et byggeudvalg. I udvalget har vi arbejdet med forslag til placering og indretning af den nye stald. Det færdige arbejde blev sendt til Kommunen her i februar måned – og vi har fået lovning på et møde i april måned, hvor vi kan begrunde og uddybe vores ønsker til byggeriet.

I løbet af sommeren følte en enkelt genbofamilie sig generet af vores aktiviteter. Både til hverdag – og når vi holdt stævner. Det medførte at de klagede til Kommunen over os og vi havde besøg af en repræsentant fra Kommunen, som senere fandt de gamle forordninger frem, hvor vi skal varsle alle stævner og ikke må støve og larme. Jeg håber det vil lykkes os at undgå problemer med naboerne i år.

Et stort problem var også parkering på Ll. Karlsmindevej – som dog viste sig at opstå når Rugbyklubben har arrangementer. Det har medført at der nu er opsat parkering forbudt skilte i begge sider af vejen på begge sider af vores indkørsel. Det giver en større tryghed for vores ryttere med de forbedrede oversigtsforhold ved arrangementer.

I det hele taget har vi haft en del kontakt med Kommunen, idet vi har været uenige i beregning af vores driftstilskud for 2016. Det skal sammenholdes med at det ikke er lykkedes os at få etableret en service aftale – trods det at vores klub ligger i stadionområdet og vores baner og stald er kommunal ejendom.

Vi har også søgt om hjælp til vanding af vores baner og renovering samt daglig vedligeholdelse af dem. Det afventer vi svar på fra Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati.

Det har været en udfordring at undvære et Centerudvalg til at tage sig af de mindre vedligeholdelsesopgaver.

Alligevel er det lykkedes os ved fælles hjælp at få ordnet de mest påtrængende ting – ligesom vi har indkøbt en del håndværktøj og andre nødvendige ting.

Der forsvinder jævnligt foder og træpiller fra vores område. Det medfører desværre at vi bliver nødt til at investere i overvågningsudstyr, da vi ikke har råd til det ret store svind der foregår.

Vi har deltaget i Rideskole Cup i dressur. Her får rideskoleeleverne mulighed for at komme ud til andre rideskoler og prøve kræfter med deres heste. Dejligt at Trine har overskud til at gøre det også.

Krybbeudvalget er fast arbejde. Der bliver lagt et kæmpe arbejde i at sørge for varelager til alle arrangementer – incl. klubaftener hver 14. dag. Der bliver sørget for forplejning til hjælperne ved stævner. Der bliver holdt rent og pænt på vores toiletter og så kan der da også lige blive kalket et par stalde. Vi besluttede at investere i en ny pandekagemaskine, da den gamle var slidt op af et ukendt antal pandekager – men det er mange! Hvis I har lyst til at give en hånd med, måske bare et par timer til et stævne – men også gerne på mere fast basis – så kontakt Ursula, som med glæde tager imod al hjælp.

Aktivitetsudvalget

I år måtte vi aflyse fastelavnsfest på grund af for få tilmeldte.

Vi har holdt 3 ridelejre, den første i uge 26. Der var 8 deltagere i alderen 15 – 18 år. Det var en stor succes, de var på en heldags ridetur til Tisvildeleje, bade dag ved stranden med hestene.. Det var igen en helt igennem kæmpe oplevelse.

I uge 27 prøvede vi som noget nyt at holde en ridelejr for de unge fra 10 -15 år. Der var i år 18 deltagere. Igen var vi glade for forældre opbakning, der var stor hjælp til overnatning af forældre og der skal selvfølge også lyde en stor tak til Trine og de unge piger, for at få hele undervisningen og oplevelserne med ponyerne til at fungere. Der var som sædvanlig masser af hygge, bål aftener med snobrød, skumfiduser, og også en lidt uhyggelig gyser nat…

Så var der mini ridelejren først i september, der var 9 børn i alderen 4 – 10 år. Vi sov som det snart er en tradition i Hundested hallen.

Der var ingen konfirmations optog i år.

Der var også traditionen tro juleklip og klister samt risengrød i rå mængder, tak til Ursula for at røre 5 liter risengrød til os.

Vi red juleoptog med Slettebjerggård rideforening i år.

Aktivitetsudvalget står nu for salget af Lillebrorlodder, vi håber at få bedre opbakning til jul i år, der var ikke mange der ville sælge dem for os. Vi er jo medlem hos OK benzin, det gav ca700 kr. i støtte i 2017. Vi vil forsat opfordre forældre og bedsteforældre der har eller får lavet et ok benzinkort, til at gå ind på jeres konto og tilmeld jer støt HUR, så I kan tanke støtte kroner til klubben…

Aktivitetsudvalget har masser af gode ideer til nye sjove ting vi kunne lave i vores klub, eks. Banko og loppemarked både med og uden ride ting. Vi mangler desværre nogle forældre der har mod på at være med til at få opstartet nye tiltag så hvis der er nogle der har en eftermiddag eller to i overskud, eller nogle helt nye ideer så skal I være så velkommen i vores lille udvalg.

Hanne.

Stævneudvalget

Som de foregående år lagde vi i stævneudvalget ud med at fordele billeder fra aktiviteter på HUR til sponsorerne. Dette gør vi for at vise de handlende at der bliver sat pris på deres hjælp.

Det første stævne vi lagde ud med, var HUR cuppen i spring d. 13-14/5-2017. Som vi altid håber på forløb stævnet planmæssigt og uden problemer og vejret var upåklageligt.

D. 28/5 blev det første rideskolestævne afholdt og som altid myldrede det med glade børn, forældre samt bedsteforældre herude på HUR.

I 2017 ville vi prøve noget nyt; et distriktsstævne i dressur med HUR cuppen i dressur om fredagen. Til dette arrangement havde vi med hjælp fra tidligere brydeklub URSUS, fået midler til bl.a. køb af nyt dressurhegn. Desværre viste det sig at blive en svær opgave idet den eneste ledige dato var d. 24-25/6 og med HUR cuppen om fredagen ville den jo ligge på Sankthansaften. Det viste sig snart at det ville blive meget svært at afholde et distriktsstævne med de få tilmeldinger vi havde modtaget, men fredagsstævnet holdt vi fast i og måtte afvise op til 25 starter, da vi ikke havde tid nok.

Den 29.-30.7 holdt vi Halsnæsmesterskabet i dressur og spring med over 130 starter tilmeldt. Desværre var vejret ikke med os. Dressuren om lørdagen forløb rimeligt tørt, men søndag var en katastrofe. Regnen væltede ned og vi måtte aflyse alle hesteklasserne pga. for meget vand på banen.

Ligesom i 2016 havde vi planlagt et distriktsstævne i spring for hest, men måtte desværre aflyse dette pga. for få tilmeldinger. Det er ærgerligt at måtte aflyse sådan et kæmpe arrangement, da alle hjælpere lægger et kæmpe arbejde op til sådan et stævne.

Rideskolemesterskabet og klubmesterskabet blev afholdt midt- og sidst i september. Søndag efter klubmesterskabet blev TOP 5 vinderne kåret for stævneåret 2016-17. I denne forbindelse skal vi i stævneudvalget rette en stor tak til sponsorerne som gjorde det muligt at overrække flotte vinderdækkener. En speciel tak til Meta som udover et dækken, sponsorerede flotte præmier til TOP 5 placerede.

Til sidst vil stævneudvalget gerne takke ALLE der kommer og bidrager til at dressurhegnet og springmaterialet kommer både ud og ind fra banen. Det er en KÆMPE hjælp for os. Et stort ønske fra vores side er at få enten eksisterende til at køre eller nyanskaffelse af bomvogne, så vi slipper for dette kæmpe slæb det er at få alle springene ud og ind af skuret.

Vi har alle sammen mange ting vi skal nå, både til hverdag og i weekenderne, bare husk på hvor glade jeres børn er for at komme på ridelejr og ride stævner samt alle de andre gode arrangementer der findes herude.

Hvis ikke der er nogen der bruger sin fritid til at disse arrangementer bliver til, bliver dit barn en oplevelse fattigere.”

Staldudvalget

Der er ikke sket de store ting i 2017.
Men vi kan fortælle, at vi desværre har måtte sige farvel til Fionia. Hun er taget til hestehimlen.
Så nu mangler vi en ny hest på samme størrelse. Trine holder et vågent øje, om der muligvis byder sig en ny" Fionia”.
Vi har også været meget heldige at låne en lille 3 pony ved navn Musse. Hun kom til HUR omkring 1. marts. Musse er faldet rigtigt godt til, og er blevet meget populær blandt vores rideskoleelever.


Med venlig hilsen
Trine og Meta

Hjemmesideudvalg

Vi er i gang med en proces med at opdatere hjemmesiden og gøre den mere tiltrækkende ift. nye medlemmer. Vi har uden omkostninger fået den omlagt til Klubmoduls nye hjemmesidedesign, som også fungerer bedre på mobiltelefoner sammenlignet med den gamle. Vi er ved at opdatere teksterne og skal også have flere billeder ind.

Vi har fået sat et Google statistiksystem på hjemmesiden – også gratis – så vi kan følge med i, hvor mange der besøger hjemmesiden, hvilke sider de kigger osv.

Hjemmesiden er fortsat det sted, hvor mere grundlæggende information om klubben ligger, hvor man tilmelder sig hold, hvor der er vedtægter, referater fra generalforsamling mv. Nyheder, indkaldelse til medlemsmøder mv. bliver stadig sendt ud gennem Facebook.

Jan

Afsluttende beretning fra formanden

I det forløbne år har vi flere gange haft debat om hvordan vi vil arbejde sammen i bestyrelsen. Det har gjort at vi er blevet lidt mere effektive – og lidt mere opmærksomme på hvordan vi kommunikerer.

Jeg ser frem til at vores bestyrelsesmøder bliver konstruktive, effektive og stadig med mulighed for humoristiske indslag. Der er ingen tvivl om at det er en alvorlig sag at drive en klub som HUR – men det frivillige arbejde skal udmønte sig i glæde over at vi kan tilbyde Hundesteds børn en rideskole, hvor de kan tage aktivt del i alle aspekter af omgangen med heste.

Tak til daglig leder, Trine, for den stabilitet du giver Hundested Sportsrideklub og for det gode samarbejde jeg synes vi har.

Tak til alle tjansepiger, som gør det muligt at vores heste har et dejligt hesteliv på HUR.

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for mange timers samarbejde – og heldigvis flest af de konstruktive dialoger.

Formand Ilse Corneliussen

Alle beretningerne blev godkendt.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer Vivien Erthmann.

Overskud i 2017 på ca. 62.000 kr. – hvor der er indberegnet de 35.000 kr. fra Ursus.

Der har været ekstraudgift på ca. 30.000 kr. på elregning i 2017.

Der er ikke længere indtægter fra B&W hallerne.

Derfor er i år ca. 6600 kr. i overskud.

Der er sat 80.000 kr. af til driftstilskud. Det er baseret på de udgifter, der har været i 2017.

Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af medlemskontingent. Uændret

6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg. Næstformand og Kasserer er på valg.

Jørn er genvalgt som næstformand. Jan er valgt som kasserer.

8. Valg af Sekretær: Der er valgt Trine Juncker Jørgensen

9. Valg af suppleant til forretningsudvalg: Meta er valgt som suppleant til forretningsudvalget.

10. Valg af øvrige udvalg:

Krybbeudvalget: Ursula er valgt som formand. Anja Poppe ønsker og være med i udvalget.

Aktivitetsudvalget: Hanne er valgt som formand. Louise Alber ønsker og være med i udvalget.

Centerudvalget: Ingen valgt.

Stævneudvalget: Lisbeth er valgt som formand. Tina, Rie, Amalie og Jørn er med i udvalget.

Staldudvalget: Meta er valgt som formand. Trine er med i udvalget.

Hjemmesideudvalget: Jan er valgt som formand.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant: Werner er valgt som revisor. Vivien er valgt som revisorsuppleant.

12. Eventuelt:

Ilse giver udtryk for, at hun har været glad for samarbejdet med Vivien og Pia igennem årene.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.44.

Dirigent

Ilse Corneliussen