HUR er i dag en af byens største idrætsforeninger og under alle omstændigheder er vi den største rideklub i Hundested.

Klubbens værdigrundlag er ubetinget medlemmers og forældres engagement i klubben. HUR er bygget op om filosofien om, at medlemmerne og deres forældre "bærer klubben".

Sagt på en anden måde, tror man at tingene kommer af sig selv, bliver serveret eller at serviceniveauet er i top, er HUR ikke den rigtige klub. I HUR gør vi tingene selv og af os selv.

Vi tror på at dette er den rigtige måde at opdrage ridebørn på og under alle omstændigheder holdes prisen på den måde på et tåleligt niveau, hvor alle har råd til at ride og det er i øvrigt smadderhyggeligt at tage en tørn sammen.

På den måde er mangen et venskab knyttet blandt voksne og børn i HUR. Det skal også nævnes, at HUR i ridekredse er kendt og berømt for sine stævner.

Vi råder over omfattende og moderne spring- og dressurudstyr og vi er gearet til både at afholde mindre klubstævner, men også til landsstævner, som vi arrangerede i 2003 og som vi modtog meget stor ros for.

HUR rideskole
På HUR har vi selvfølgelig også en rideskole. Her er det muligt at starte på ridningens glæder uden at skulle investere i hest, dyrt tøj eller andet rideudstyr. Alt det har vi på HUR.

Træningen tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og motorik og barnet vil sædvanligvis blive placeret på det hold og den pony, der passer bedt til det enkelt barn.

Der trænes enten på ridebanen, hvor elementære og grundlæggende øvelser indlæres og er vejret til det, rider holdet en tur i skoven.

Omgang på HUR
For at en rideskole kan fungere optimalt og for at holde prisen for ridning på HUR på et niveau, hvor alle kan være med, er det bydende nødvendigt at alle hjælper til.

Således forventes det at forældre, når de bliver spurgt, hjælper deres barn med alt det praktiske omkring omgang med hesten.

Herunder forventes det, at forældrene er med til at trække deres børn på ridebanen i det omfang, det er nødvendigt.

Vi forventer også at forældrene giver et nap med i Krybben, hjælper med at sælge lidt slik, sodavand og toast og skænker kakao og saftevand op til børnene. Det er faktisk rigtig hyggeligt :)

 
 Holdundervisning på HUR