Betalingen for ridning på hold opkræves månedsvis forud.
Prisen er en fast månedlig pris, som er fastsat så lavt som muligt. Der ydes ingen refusion for aflysninger p.g.a. stævner, helligdage, rytters sygdom eller vejrlig. Hvis vejret umuliggør ridning vil der blive undervist i teori og vedligehold af udstyr til hestene. Klubben bestræber sig på at indsætte vikar ved undervisers sygdom og ferie.
Juli måned, hvor rideskolen holder ferielukket, er betalingsfri.
Opsigelse af holdundervisningen skal gives med en måneds varsel fra udgangen af en kalendermåned.
Af hensyn til undervisers planlægning meldes afbud så tidligt som muligt til Trine på telefon nr. 28830999, gerne på sms.
Venlig hilsen
HUR