HUNDESTED SPORTSRIDEKLUB

 

PARTSAFTALE

Medlem HUR og (navn, tlf.):____________________________________

 

Part på:___________________ pr.________________

Parten omfatter følgende dag(e):________________________________

 1. Al ridning foregår på forældrenes ansvar, hvis du er under 18 år.
 2. Der skal følge en voksen med hver gang, hvis ikke andet er aftalt.
 3. Afbud skal – af hensyn til hestens/ponyens røgt og pleje, og at en anden skal passe hesten/ponyen – gives senest aftenen før til en af nedenstående personer.
 4. Hesten/ponyen skal strigles, plejes, have vasket og smurt hove, samt udstyret pudses.
 5. Der skal muges ud hos hesten/ponyen og gives træpiller.
 6. Prisen pr. måned for 1 dag (part) om ugen findes på hjemmesiden www.hundested-sportsrideklub.dk
 7. Du skal modtage undervisning af underviser godkendt af HUR.
 8. Du må ikke ride mere end 2 timer pr. part pr. dag.
 9. Du må kun træne springning i forbindelse med undervisning. Dette af hensyn til din og hestens/ponyens sikkerhed.
 10. Du må kun ride på din egen part, hvis ikke andet er aftalt.
 11. Partsaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden. HUR forbeholder sig ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel, såfremt ovenstående ikke overholdes.
 12. Ridning i skoven må kun foregå i skridt, og under opsyn. Parthaver må ikke ride i skoven alene.
 13. I tilfælde af arrangementer (stævner, juleoptog o. lign.) på HUR eller i HUR-regi, bliver parter aflyst den pågældende dag. Man er velkommen til at træffe aftale om ridning en af de andre dage, hvis hesten/ponyen er ledig.

Ovenstående er mig hermed bekendt.

 
 

Navn:_____________________________

 
 
 

__________________________                                                     __________________________

Dato / forældres underskrift                                                              Dato / HUR-repræsentant

 
 

Kontaktperson:                                            tlf.nr.