Baneregler gældende fra juni 2012

BANEREGLER

1. Alle brugere af banerne skal sætte sig ind i nærværende regelsæt.
 
2. Alle der rider på HUR’s baner skal have gyldigt centerkort. Det skal på anmodning fra et bestyrelsesmedlem kunne fremvises inden for få dage.

3. Der rides venstre mod venstre – også når der er undervisning.

4. Undtaget er, når der rides cirkelvolte på venstre volte, så rides der indenfor hovslaget, således at ryttere, der bruger hele banen kan passere udenom.

5. Vis hensyn – specielt til ungheste og uøvede ryttere.

6. Undgå at straffe din hest/pony så højlydt med stemme eller pisk, at det forstyrrer eller skræmmer de andre ridende og deres heste/ponyer.

7. Det er kun tilladt at galopere hurtigt rundt på hele banen, hvis de andre ryttere har givet deres tilladelse.

8. Alle ryttere, uanset alder, skal bære godkendt og spændt ridehjelm, når de befinder sig på hest/pony. Ryttere under 18 skal bære springvest, når de springer.

9. Personer under 18 år må kun springe, når der er en person over 18 år til stede, som vil påtage sig ansvaret. Det henstilles til, at ingen springer uden, at der er en person til stede, som kan tilkalde assistance, under evt. uheld.

10. Når klubbens professionelle undervisere, er til stede, skal deres henstillinger følges.

11. Løse heste er ikke tilladt på banen.

12. Trækning med heste skal foregå på hovslaget uden gene for andre. Der henstilles til, at der kun trækkes i trense.

13. Springning; Det er tilladt at benytte de springmaterialer, der i forvejen står på banerne, såfremt man efterfølgende sørger for at rydde op og hænge alle bomme op på støtterne. Det er kun Morten, som banebygger, og underviseren, der ændrer på banens opstilling. Der må ændres på vinkler og relaterede afstande så de passer til ekvipagen.

Altså efterlades ingen bomme på jorden, da de derved rådner.

Den bane som er opstillet på springbanen må ikke flyttes. Det er midlertidigt tilladt at springe på dressurbanen, under hensyntagen til dressurridningen, og bestyrelsen henstiller til at man så vidt muligt bruger springbanen. Alle springmaterialer, der bruges på dressurbanen skal sættes ud af banen umiddelbart efter brug og banen skal som et minimum jævnes med en rager, hvor springningen har medført huller.

Generelt og almindelig høflighed.

  • Man hilser på hinanden, når man mødes på banen, i skoven og på klubbens øvrige arealer.
  • Man skal huske at rydde op efter sig selv og sin hest/pony. Dette gælder staldgang, vaskeplads, rytterstue, baner og øvrige arealer.
  • Det er både fornuftigt og hensynsfuldt at tage ned i skridt, når man møder andre. Ved møde med andre under ridning i skov og på vej skal der tages ned i skridt.

 

Bestyrelsen har pligt til og forbeholder sig ret til, at påtale forhold og ved gentagne overtrædelse af ovennævnte regler, og såfremt der er tale om personer under 18 år, at rette henvendelse til hjemmet, samt i yderste konsekvens at bortvise en rytter fra banerne.

Revideret 18. juni 2012